A Nemzeti Pedagógus Kar Elnökségének közleménye

A pedagógusok munkaidejének, munkaterhelésének felmérésével kapcsolatos hírekre reflektálva a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége a következő közleményt teszi:

  1. A 326/2013 Korm. rendelet 17.§ (7) bekezdéséből és a köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdéséből kiindulva a pedagógusok munkaterhelésének mérésére alkalmatlan, a valóság eltorzítását eredményező eszköznek tartjuk a munkaidő-nyilvántartások ilyen célból történő ellenőrzését, hiszen ez csak a 40 órás heti munkaidő egy részére vonatkozik.
  2. Visszautasítunk minden olyan utalást és kijelentést, amely arra irányul, hogy a pedagógusok bérrendezése magasabb munkaterhelést indokol.
  3. Az NPK teljes tagságának képviseletében határozottan visszautasítunk minden olyan feltételezést, amely arra utal, hogy a pedagógusok heti 40 óránál kevesebbet dolgoznak, érkezzen az akár a közvélemény, akár az Intézményfenntartó Központ, akár az ágazati irányítás részéről.

 

Bízunk benne, hogy a mostanra kialakult jó partneri viszony lehetőséget ad arra, hogy tisztázzuk a sajtóhírek pontos hátterét és az ágazati irányítás pontos szándékait.
Ennek szellemében készek vagyunk együttműködni egy olyan átfogó felmérésben, amely alkalmas eszközökkel és reálisan méri fel, hogy mit és mennyit kell dolgoznia egy pedagógusnak, és valójában mennyit dolgozik egy pedagógus.

Jelentkezés szakmai tagozatokba

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Nemzeti Pedagógus Kar Alapszabálya lehetővé teszi, hogy a Kar szakmai tagozatokat működtethet meghatározott feladatok érvényesítése érdekében.

A törvény alapján tizenhat tagozatot kell létrehozni az NPK-ban. Az Országos Elnökség tagjai aktív szerepet vállalnak a tagozatok létrehozásában, melyek megalakítása elkezdődött.

Az elnökségi tagok által vállalt, valamint az újonnan létrejött egyes tagozatok:

Ember és társadalom tagozat Szakál Ferenc Pál
Ember és természet tagozat Bárányos József
Életvitel és gyakorlati ismeretek tagozat Iszák Tibor
Fejlesztő és gyógypedagógusi tagozat Bodrogai Tibor
Földünk, környezetünk tagozat Szabó Gyula
Stárics Roland
Intézményvezetői tagozat Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella
Idegen nyelv tagozat Horváth Péter
Informatika tagozat Szalai Ferenc
Kollégiumi tagozat Horváth Péter
Könyvtár- informatika tagozat Hock Zsuzsanna
Magyar nyelv és irodalom tagozat Dr. Zalay Szabolcs
Matematika tagozat Horváth Péter
Művészetek tagozat Fekete József
Nemzetiségi tagozat Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella
Óvodai tagozat Szalai Ferenc
Pedagógiai szakszolgálat tagozat
Szakképzési tagozat Dr. Vizi László Tamásné
Tanfelügyeleti és minősítő szakértői tagozat Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella
Tanítói Iszák Tibor
Testnevelés és sport tagozat Szeleczki János

Várunk minden csatlakozni kívánó pedagógust a tagozatokba!

A csatlakozás módja:

Kérjük, ide kattintva töltse le a Csatlakozó nyilatkozatot és küldje vissza a kitöltött, aláírt dokumentumot beszkennelve a nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu e-mail címre, vagy postai úton juttassa el az eredeti példányt a Nemzeti Pedagógus Kar Központi Irodájába: 1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. I.em. 8.

  *   *   *

A Megválasztott Területi Tisztségviselők dokumentum letölthető a Tudástér menüpont alatt

 *   *   *

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldötteinek portfóliója

Valamennyi NPK hivatalos dokumentum megtalálható a
Tudástér menüpont alatt. 

Kérdéseiket és visszajelzéseiket a nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu címre és a honlapon keresztül továbbra is várjuk!