Elnökségi hírek

Beszámoló az NPK 2014. július 1-én
megtartott elnökségi üléséről

2014. július 1-én a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségi ülést tartott. Az Elnökség az ülésre meghívta az Országos Felügyelő Bizottság valamint az Országos Etikai bizottság elnökét és a megyei választások előkészítéséért felelős területi megbízottakat. A megbeszélés témája a területi választások előkészítése és a Választási Szabályzat kidolgozása volt.

Az Alapszabály XII. fejezete rendelkezik a területi szervek létrehozásáról. A területi választásoknál alkalmazandó Választási Szabályzattal kapcsolatos javaslatokat Románné Kolozsi Andrea Mónika ismertetette. Elhangzott többek között, hogy a területi küldöttgyűlés tagjainak megválasztásánál – az országos küldöttgyűlés mintájára – a szavazásra elektronikusan kerülne sor. Az idő rövidségére tekintettel nem lenne ajánlás. Az, aki jelentkezik automatikusan jelöltté válik és a jelöltek közül azok kerülnek be a küldöttgyűlésbe, akik elérnek egy bizonyos százalék küszöböt és emellett a legtöbb szavazatot szerzik meg.

A megyei választás előkészítéséért felelős megbízottak számos építő javaslatot fogalmaztak meg az ülésen. Az Elnökség mérlegelve a hozzászólásokat és a területi választások előkészítésére nyitva álló rövid határidőt úgy döntött, hogy 2014. augusztus 23-ra rendkívüli Országos Küldöttgyűlést hív össze. A 2014. augusztus 23-i küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai között szerepel az Alapszabály módosítás, a Választási Szabályzat elfogadása, a Tiszteletbeli tagság valamint a Közösségi Szolgálat.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének 4/2014. (VII.01.) számú határozata a rendkívüli küldöttgyűlés összehívásáról

Jegyzőkönyv: Nemzeti Pedagógus Kar 2014. június 14-i alakuló küldöttgyűlés

Valamennyi NPK hivatalos dokumentum megtalálható a
Tudástér menüpont alatt.

*  *  *

Tisztelt Pedagógusok! 

Örömmel számolok be arról, és egyúttal köszönetemet fejezem ki minden megválasztott nevében, hogy 2014. június 14-én a Nemzeti Pedagógus Kar alakuló küldöttgyűlésén az elnökség megválasztásával megindult a kar szervezetének kiépítése. Ez szükséges ahhoz, hogy az elnökség teljesítse az alapszabályban rögzített feladatát, miszerint a véleményezésben és a javaslatok megfogalmazásában a tagság elképzeléseit kell képviselnie. Ezért gondolom nagyon fontosnak, hogy olyan emberek kerüljenek a szeptemberben megválasztandó területi vezetőségekbe, akik kellő bizalommal rendelkeznek a megye pedagógusainak körében, elkötelezettséggel és nagy teherbírással tudják végezni munkájukat az oktatás ügyéért.

Szeretném hinni, hogy egyre többen értik meg, hogy az automatikus tagság egy lehetőség a szervezett véleménynyilvánításra, arra, hogy személy szerint mindenkinek a véleménye benne lehessen a fontos kérdésekben. Hiszem, hogy egyre többen tudnak majd érzelmileg is kötődni a Nemzeti Pedagógus Karhoz, egyre többen gondolják azt, hogy érdemes elmondani a gyakorlatban tapasztaltakat, érdemes csatlakozni valamelyik szakmai tagozathoz. Bár az elnökség minden tagja gyakorló pedagógus és így közvetlen tapasztalatai vannak az oktatás szinte minden területéről, mégis csak akkor tud jól dolgozni, ha maga mögött tudhatja a pedagógus társadalom nagy többségét, ha információkat, támogatást kap a tagságtól, ha érzi a bizalmat.

Nem ígérhetem, hogy azonnal eredményeket fogunk elérni, tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy az iskolákban és óvodákban dolgozó kollégáinkat képviseljük. Nem fogunk semmiben sem elhamarkodottan és öncélúan cselekedni. Ígérhetem viszont, hogy azokban az esetekben, amikor megfelelő információ birtokában véleményt vagy javaslatot fogalmazunk meg, határozottan és kitartóan fogunk tárgyalni az oktatás és az oktatásban dolgozók érdekeiért.

Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

*  *  *

Kérdéseiket és visszajelzéseiket a
nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu címre és a honlapon keresztül
továbbra is várjuk!