!!! FELHÍVÁS – ETIKAI KÓDEX TERVEZET VÉLEMÉNYEZÉS !!!

 

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  63/B. § (1) bekezdésének f) pontja rendelkezik arról, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar megalkotja a Pedagógus Etikai Kódexet.

A Kar Alapszabálya szerint a megalkotandó Etikai Kódex tervezetét az NPK bármely tagja két hónappal a megszavazása előtt megismerheti és módosító indítványokat nyújthat be. Az indítványok megtárgyalása után az Etikai Kódex végleges változatát az Országos Küldöttgyűlés hagyja jóvá.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a Kar által elfogadott Etikai Kódex alkalmazása kötelező. Ennek okán kérünk minden tisztelt Pedagógust, hogy véleményével, javaslataival segítse elő, hogy a pedagógus társadalom számára egy alkalmas, a mindennapi életben jól használható Etikai Kódex jöjjön létre.

A tervezet az alábbi linken érhető el:
NPK Etikai Kódex – végleges tervezet

A tervezethez  szövegszerű, konkrét, adott ponthoz kapcsolódó javaslatokat írásos formában (Word formátumban csatolva) lehet benyújtani névvel ellátva 2015. október 4-ig (vasárnap) a nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu email címre.

——————————————————————————————————————————————

Pedagógus Etikai Kódexre vonatkozó NPK Elnökségi nyilatkozatok

Videók

http://mno.hu/videok/132774

http://www.atv.hu/videok/video-20150827-horvath-peter

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/megszabnak-a-tanaroknak-hogy-oltozzenek

http://tv2.hu/musoraink/tenyek/183274_oltozkodes_az_iskolaban.html

Cikkek

http://www.penzcentrum.hu/karrier/iden_oszre_keszulhet_el_a_pedagogusok_etikai_kodexe.1045113.html

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/kodex-teszi-a-tanart-626136

—————————————————————————————————————————————–

BESZÁMOLÓ

Az alábbi linken megtalálható a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének éves beszámolója:
A Nemzeti Pedagógus Kar első évének beszámolója

 

——————————————————————————————————————————————

KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének tájékoztatója a pedagógusok nyári szabadságának kiadásáról

A Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének az az álláspontja, hogy a hatályos jogszabályi előírások alapján a pedagógusok éves szabadságát mindenekelőtt a nyári szünetben kell kiadni. Minden ettől eltérő eset rendkívülinek számít. A Kar elnöksége a jogszabályok helytelen értelmezésének tartja, hogy egyes tankerületekben az intézményvezetők szabadságkiadási jogát a tankerületi igazgató lényegében elvonja azzal, hogy arra utasítja az intézményvezetőket, hogy azonos kezdő- és zárónappal engedélyezhetik a szabadságok kiadását. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok szerint a szabadság kiadása olyan munkáltatói jog, amely az állami intézményfenntartó esetén is az intézményvezetőknél maradt. E kérdéskörben neki van mérlegelési joga. A tankerületi igazgató az intézményvezetők szabadságának kiadása ügyében rendelkezik döntési jogkörrel.

A Kar elnöksége ugyanakkor pontosan tudja, hogy vannak olyan esetek, amelyek indokolják a pedagógus iskolai benntartózkodását a nyári szünetben is: ilyen lehet például az iskolai tábor szervezésével, vezetésével kapcsolatos pedagógiai munka, vagy a középiskolák esetében az érettségivel kapcsolatos pedagógus teendők elvégzése. Erre a jogszabályok lehetőséget is adnak, ezek az esetek azonban mindig intézmény specifikusak, nem teremtenek jogalapot arra, hogy tankerületi szinten általánosan, minden pedagógusra érvényesen benntartózkodási kötelezettséget írjon elő a tankerület vezetője.

Az üggyel kapcsolatos részletes jogi indokolást itt olvashatják.

Budapest, 2015. június 11.

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége​

 

Jelentkezés szakmai tagozatokba

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Nemzeti Pedagógus Kar Alapszabálya lehetővé teszi, hogy a Kar szakmai tagozatokat működtethet meghatározott feladatok érvényesítése érdekében.

A törvény alapján tizenhat tagozatot kell létrehozni az NPK-ban. Az Országos Elnökség tagjai aktív szerepet vállalnak a tagozatok létrehozásában, melyek megalakítása elkezdődött.

Megalakult szakmai tagozatok elnökei:
Életvitel és gyakorlati ismeretek tagozat Bedő Kornél
Fejlesztő és gyógypedagógusi tagozat Kajáry Ildikó
Informatika Bán-Széll Előd
Intézményvezetői tagozat Veres Pál
Kollégium Brahmi Ilona
Könyvtár-informatika Sipos Monika
Matematika tagozat Bíró Bálint
Óvodai tagozat Nagyné Szabó Etelka
Pedagógiai szakszolgálat tagozat Bódor Andrea
Szaktanácsadói tagozat Jobbágy Miklósné
Szakképzési tagozat Fügedi Beatrix
Tanfelügyeleti és minősítő szakértői tagozat Bánkiné Kiss Anikó
Tanítói Holló Gyula
Testnevelés és sport tagozat Kopeczky Péter
Az elnökségi tagok által vállalt – még meg nem alakult – egyes tagozatok:
Ember és társadalom tagozat Szakál Ferenc Pál
Ember és természet tagozat Bárányos József
Földünk, környezetünk tagozat Szabó Gyula
Idegen nyelv tagozat Horváth Péter
Magyar nyelv és irodalom tagozat Dr. Zalay Szabolcs
Művészetek tagozat Fekete József
Nemzetiségi tagozat Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella


Várunk minden csatlakozni kívánó pedagógust a tagozatokba!

A csatlakozás módja:

Kérjük, ide kattintva töltse le a Csatlakozó nyilatkozatot és küldje vissza a kitöltött, aláírt dokumentumot beszkennelve a nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu e-mail címre.

  *   *   *

A Megválasztott Területi Tisztségviselők dokumentum letölthető a Tudástér menüpont alatt

 *   *   *

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldötteinek portfóliója

Valamennyi NPK hivatalos dokumentum megtalálható a
Tudástér menüpont alatt. 

Kérdéseiket és visszajelzéseiket a nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu címre és a honlapon keresztül továbbra is várjuk!